Alles over de spuiloogketen
Algemeen
Leveranciers
Video
Vakpers
Rapporten
Nieuws
Contact
Nieuws

Archief:

ALLES OVER SPUILOOG

VOOR TELERS, LOONWERKERS, ADVISEURS EN STUDENTEN

PRECISIEBEMESTING MET SPUILOOG

HOGERE OPBRENGSTEN BIJ STRENGERE NORMEN

 

Spuiloog, de N-meststof van de 21e eeuw: groot aanbod, sluit de kringloop, CO2-voetafdruk nihil, geschikt voor precisiebemesting, uitspoeling nihil, vervluchtiging nihil, bevat zwavel en werkt verzurend.

 

·         Meer gras met minder stikstof.

 

·         Hogere opbrengsten, lagere kosten, aanzienlijke milieuwinst.

 

·         Voor alle gewassen: gras, maïs en akkerbouwgewassen.

 

·         Bewezen in het Programma Precisielandbouw (PPL).

 

·         De machines zijn op de markt en die zijn eenvoudiger dan u denkt!

 

 

INFORMATIEOCHTEND MET MACHINESHOW

 

Wanneer         :           Vrijdag 27 februari 2015 van 10.00 tot 12.00 uur

Waar               :           HELICON, Schouwrooij 2 te Boxtel

 

Programma:

10.00 uur                    Opening door ir.H. Bartlema, initiatiefnemer PPL

10.15 uur                    Precisielandbouw, speerpunt van HELICON

                                   P. Arends, docent plantenteelt en agrotechniek

10.30 uur                    Precisiebemesting met spuiloog

                                   De machines en de bruikbare spuiloogmeststoffen

                                   H. Bartlema, SPUILOOGADVIES.NL

                                   R. Kunst, ECOSERVICE EUROPE

10.45 uur                    Machineshow

12.00 uur                    Sluiting

 

Aanmelden  wordt op  prijs gesteld  : www.spuiloogadvies.nl   of  0651596092

 

 

MET GROEN MEER POEN!
Zorg over spuiwater in mest Boerderij 27 februari 2014


Den Haag - Het toenemend gebruik van spuiwater uit luchtwassers van varkensbedrijven in mest baart de Onderzoeksraad voor Veiligheid zorgen.Bij het mestongeluk in Makkinga en ook bij een later ongeval in Friesland was sprake van vermenging van mest met spuiwater in de silo. Dat heeft het ontstaan van mestgassen mogelijk verergerd. Spuiwater wordt toegepast als extra stikstofgift.

Volgens de Onderzoeksraad bestaat er geen goed inzicht in het effect op mestgassen door het gebruik van spuiwater. Bijmengen van spuiwater kan de vorming van gevaarlijke mestgassen bevorderen, dat is volgens de Onderzoeksraad in de praktijk gebleken.

Vermengen van spuiwater met mest is formeel niet  toegestaan. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert daar echter niet op. Spuiwater mag wel als meststof worden gebruikt.

In Makkinga was ongeveer 36 kuub spuiwater als extra meststof aan de mestsilo toegevoegd in februari. Het bleek dat het spuiwater en de mest niet goed mengden, door een mankement aan de mixer.

Of het gebruik van spuiwater mede oorzaak is geweest van het ontstaan van mestgassen kan de Onderzoeksraad niet vaststellen. Volgens de raad bestaat onvoldoende inzicht in de mate waarin spuiwater tot extra vorming van gevaarlijke mestgassen leidt. Spuiwater bevat zowel zwavel- als stikstofverbindingen. Zwavelverbindingen kunnen het dodelijke H2S-gas vormen.

De familie van de overleden veehouder gaat ervan uit dat het spuiwater op het moment van het ongeluk niet meer in de mestsilo aanwezig was, omdat het zwaarder is dan mest en omdat het van onderen in de silo was gepompt.

door Jan Braakman 27 februari 2014 Bij mengen van spuiloog met drijfmest ontstaat waterstofsulfide, dus nooit mengen!

Utrecht - Waterstofsulfide is de grote boosdoener in mest, veel meer dan ammonia of methaan. Hoe hoger de concentratie, hoe dodelijker voor mensen.Als iemand ermee in aanraking komt, bijvoorbeeld in een gierput of mestsilo, kan deze persoon binnen enkele seconden bewusteloos raken en binnen een paar minuten overlijden. "Waterstofsulfide is een sluipmoordenaar", zegt toxicoloog Antoinette van Riel van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het UMC Utrecht.Waterstofsulfide onderdrukt de ademhaling. In bijvoorbeeld een mestsilo, waar woensdag drie mensen overleden en een vierde ernstig gewond raakte, is de concentratie onderin erg hoog omdat er weinig frisse lucht bij kan komen. "Waterstofsulfide ruikt in lage concentratie naar rotte eieren, denk aan stinkbommetjes. Maar hoe hoger de concentratie hoe minder je het ruikt omdat de geurzenuwen worden aangetast."In hoge concentratie kan iemand binnen enkele seconden bewusteloos raken. "Je ziet vaak meerdere slachtoffers hierbij. Een iemand komt in een silo terecht, iemand anders wil hem helpen maar raakt ook bewusteloos." Het is volgens Van Riel daarom niet aan te bevelen om zelf iemand te redden, zeker niet zonder juiste bescherming.

Bron : Boerderij 19 juni 2013


Initiatiefnemers vormen platform ‘spuiloogketen’ en lanceren website

Drie initiatiefnemers in PPL hebben samen met drie andere innovatieve bedrijven de handen ineengeslagen en de intentie uitgesproken om te investeren in de bevordering van verantwoorde productie, distributie, opslag en aanwending van spuiloog. Zo kan in de hele spuiloogketen de kwaliteit van de operaties geborgd worden. 

Het gaat om:
- CZAV (productie en afzet van spuiloog en van meststoffen op basis van spuiloog), initiatiefnemer in PPL
- DLV-Plant (bemestingsadviezen) ,
- Inno-plus (productie van luchtwassers),
- Landbouwcommunicatie ( kwaliteitsborging in de spuiloogketen , productie precisiebemester- slangenpomp, website www.spuiloogadvies), initiatiefnemer in PPL
- Mestac (collectie en distributie),
- Rusthoeve (landbouwkundig gebruiksonderzoek)
- Slootsmid (zodebemester-PPL voor emissiearme toediening van spuiloog in combinatie met de zodebemesting) initiatiefnemer in PPL.
 
Kennis
De kennis die de bedrijven ieder op hun terrein hebben is van onschatbare waarde voor een snelle adoptie van het gebruik van spuiloog. Om deze kennis  op een efficiënte manier beschikbaar te stellen aan producenten en gebruikers van spuiloog wordt tijdens de Agrarische Dagen Someren, komend weekend de website www.spuiloogadvies.nl gelanceerd. Bezoekers van de site vinden hier informatie over  toepassingsmogelijkheden, kwaliteitseisen, logistiek, opslag, toedieningsapparatuur en ervaringen van collega’s. Uiteraard kan men op deze website ook terecht voor advies.
 
Bevordering
Het verantwoord gebruik van spuiloog verdient een actieve bevordering, omdat het aanbod ervan aanzienlijk zal toenemen, aangezien steeds meer intensieve veehouders overgaan op het wassen van stallucht. Hierbij ontstaat spuiloog, een vloeibare stikstofmeststof met een gehalte N dat varieert tot 10% per gewichtseenheid.  Vorig jaar bleek tijdens onderzoek uitgevoerd door PPO Westmaas, PPO Lelystad en het NMI, dat spuiloog een uitstekende vervanger is van stikstofkunstmest, zowel voor de bemesting van grasland als voor de bemesting van akkerbouwgewassen.
 
Alles over spuiloog is te vinden op: www.spuiloogadvies.nl
 


In Programma Precisie Landbouw investeren het landbouwbedrijfsleven en het ministerie van EL&I in hulpmiddelen en voorwaarden voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming.
 
Wageningen, 12 september 2012
 
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Herre Bartlema, Landbouwcommunicatie BV, 06 - 51 59 60 92. Meer informatie over het Programma Precisie Landbouw is te vinden op