Alles over de spuiloogketen
Algemeen
Leveranciers
Video
Vakpers
Rapporten
Nieuws
Contact
Algemeen

 

Welkom op deze site, die tot doel heeft het verantwoord gebruik van spuiloog als meststof voor de duurzame landbouw te bevorderen.
Landbouwcommunicatie BV uit Wageningen heeft het initiatief genomen tot de deze site en hoopt daarmee een antwoord te geven op de vele vragen die er blijken te bestaan aangaande spuiloog.
 
ALGEMEEN

Spuiloog, ook wel spuiwater genoemd is een meststof die onstaat bij het chemisch wassen van de stallucht van intensieve veehouderijbedrijven.Men leidt de ammoniakhoudende lucht door of langs een oplossing van zwavelzuur. Daarbij onstaat in de oplossing zwavelzure ammoniak, een vanouds bekende stikstofmeststof, die ook zwavel bevat. Een goede werkende luchtwasser levert spuiloog met een concentratie van maximaal 10 % gewichtseenheden stikstof. Dan is al het zwavelzuur gebruikt om de ammoniak te binden, waardoor de PH nagenoeg neutraal is.
Zwavelzure ammoniak verzuurt ca 25 % meer dan Kas, men dient daar rekening mee te houden bij het bekalkingsbeleid. Deze hogere verzurende werking is een voordeel in de aardappelteelt ivm de schilkwaliteit.
Spuiloog is vanwege de ammoniakale vorm van de aanwezige stikstof een uitstekende voorjaarsmeststof voor alle gewassen, die niet uitspoelt en de opname van fosfaat bevordert.
Bij gras is dat een groot voordeel, men kan toedienen vanaf 15 februari, zonder zicht te behoeven te bekommeren om de T-Som. Zo vallen groeidagen te winnen. De aanvoer van zwavel via spuiloog is op grasland een voordeel, maar na de tweede snede is er normaal gesproken genoeg aangevoerd. Bij gebruik van spuiloog voor de latere snedes bestaat het gevaar van overmatige aanvoer van zwavel hetgeen ongunstig is voor de opname van selenium door het gras.
 
DE JUISTE KWALITEIT
Aanbieders van spuiloog , veelal varkenshouderijbedrijven weten vaaak niet precies wat de N en S gehaltes alsmede de PH van het te leveren produkt is. Een analyse is dan gewenst, bv uit te voeren door : laboratorium zeeuws vlaanderen( www.labzvl.nl )
 
DE JUISTE TOEDIENING
Spuiloog dient in verband met de vervluchting van ammoniak altijd in de wortelzone te worden toegediend en wel minstens 5 cm diep.
Voor de toediening heeft Landbouwcommunicatie de precisiebemester ontwikkeld, een slangenpomp die storingsvrij spuiloog kan verpompen.Meer informatie daarover is te vinden op www.precisiebemester.nl.
Voor graslandbemesting is de zodebemester-PPL ontwikkeld in het kader van het programma Precisielandbouw, zie rubriek video in de balk hierboven. Ook spaakwiel injectors zijn geschikt voor het toedienen van spuilooghoudende meststoffen.

HET JUISTE MOMENT
Voor grasland : in combinatie met de zodebemester, vanaf 15 februari, alleen de eerste twee giften en de laatste gift.
Voor aardappelen : in combinatie met het aanaarden als basisbemesting
Voor suikerbieten : in combinatie met het zaaien als volledige N-bemesting
 
DE JUISTE HOEVEELHEID
Voor grasland : men kan 20 % besparen op de gebruikelijke gift zonder opbrengstverlies. Men kan ook de gebruikelijke hoeveelheid geven, dit levert dan een 10% hogere opbrengst.
Voor suikerbieten : Men kan 15 % besparen op de gebruikelijke gift.
DE LOGISTIEK
De leveranciers van klimaatvriendelijke meststoffen , klik hiervoor in de balk hierboven, leveren in tankwagens of in 1000-liter-boxen (IPC' s). Opslag in deze boxen behoeft in de regel geen omgevingsvergunning.